Ordinacija

Osnovna delatnost Specijalističke ordinacije Pulmonova je dijagnostika i lečenje akutnih i hroničnih bolesti pluća i disajnih puteva, kao i posledica koje nastaju u drugim organima usled plućnih oboljenja.Osim svoje osnovne delatnosti “Pulmonova” je kadrovski i tehnički spremna za pružanje hitne, neodložne prve pomoći, kao i za opštemedicinske preglede.

SPIROMETRIJA:
Ispitivanje disajne funkcije

PULS OKSIMETRIJA:
Određivanje koncentracije kiseonika u krvi /neagresivna metoda/

OKSIGENOTERAPIJA:
Primena kiseonika u lečenju akutnih i hroničnih plućnih bolesti i bolesti disajnih puteva.

ASPIRACIJA:
Odstranjivanje sluzi i stranih sadržaja iz disajnih puteva kod teških bolesnika i bolesnika sa hiperprodukcijom sluzi /kod tumora pluća, hroničnih bronhitisa, u toku napada astme/

EKG:
Elektrokardiogram za dijagnostiku oboljenja srca

ANALIZA donetog rentgenograma /rentgen filma pluća/

TERAPIJSKE PROCEDURE:
Inhalaciona terapija
– Gornjih disajnih puteva /inhalatorom/
– Donjih disajnih puteva /nebulizatorom/
Oksigenoterapija /terapija kiseonikom/
Infuziona terapija /kratkotrajna ili kontinuirana/ i druga parenteralna terapija

LABORATORIJSKA obrada i tumačenje analiza /uzimanje materijala u ordinaciji a obrada u uslužnoj laboratoriji/